Dziękujemy za zainteresowanie otrzymywaniem w przyszłości powiadomień na temat badania Diversity dotyczącego choroby Leśniowskiego-Crohna.

Proszę podać poniżej swoje dane kontaktowe, aby otrzymywać w przyszłości powiadomienia od naszego zespołu dotyczące innych klinicznych badań naukowych, które mogą być do Pana/Pani skierowane, zważywszy na Pana/Pani chorobę.

Co się stanie z dotyczącymi mnie informacjami?

Informacje, które nam Pan/Pani poda, będą traktowane jako poufne i przechowywane w bezpiecznej bazie danych we Francji oraz wykorzystywane wyłącznie w celu skontaktowania się z Panem/Panią w przyszłości w związku z innymi klinicznymi badaniami naukowymi, które mogą być do Pana/Pani skierowane ze względu na Pana/Pani chorobę. Dotyczące Pana/Pani informacje nie zostaną sprzedane żadnym podmiotom zewnętrznym. Jeśli zmieni Pan/Pani swoją decyzję po udostępnieniu jakichkolwiek danych osobowych, będzie Pan/Pani mieć prawo zażądania usunięcia tych informacji. W celu wyegzekwowania tego prawa należy wysłać wiadomość na adres privacy@neonstone.com.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane..


Aby otrzymywać powiadomienia w przyszłości, musi Pan/Pani mieć ukończone 18 lat, dlatego nie będziemy mogli zachować Pana/Pani informacji.